Mindfulness (MBSR)

Mindfulness is positief, constructief werken aan jouw klachten, vragen.

Mindfulness vraagt van jou om op een milde wijze om te gaan met jezelf en je klachten. Mindfulness leert je om de pijn, het verdriet en de stress te verzachten. 

Mindfulness vraagt je om je niet te vereenzelvigen met de emotie van dit moment en daardoor te blijven steken in verdriet, angst, zorgen of stress. 

Mindfulness is leven met aandacht, het is leven met opmerkzaamheid voor wat er met jou in jouw leven gebeurt.

Wat is Mindfulness?

Mindfulness is positief, constructief werken aan jouw klachten, vragen.

Mindfulness vraagt van jou om op een milde wijze om te gaan met jezelf en je klachten. Mindfulness leert je om de pijn, het verdriet en de stress te verzachten. En dan kan er dat vreugde- en hoopvolle moment komen zoals iemand zei: “ik heb al een tijd niet meer aan mijn pijn gedacht”.
Mindfulness vraagt je om je niet te vereenzelvigen met de emotie van dit moment en daardoor te blijven steken in verdriet, angst, zorgen of stress. We zijn niet ons verdriet, onze pijn, onze rugklachten, depressie, stress. We zijn meer dan dat. We zijn in staat om er op een gezonde, eenvoudige wijze verandering in te brengen. Een verandering die ons leven kan wijzigen.

Mindfulness is leven met aandacht, het is leven met opmerkzaamheid voor wat er met jou in jouw leven gebeurt.

Hoe vaak komen we ’s avonds niet thuis en kunnen we geen antwoord geven op de vraag wat we die dag gedaan hebben. Als er niet iets uitzonderlijks gebeurd is dan weten we het vaak niet meer en het uitzonderlijke is meestal iets onplezierigs. Een dag met veel waardevolle momenten zijn we kwijt...
We leven routinematig en doen dingen zonder er stil te staan bij de positieve ervaring die het moment ons kan bieden.
Hoe vaak zeggen we niet ‘dat is leuk, fijn, geweldig, zonder dat we dit gevoel echt toelaten. Wanneer we dit echt toelaten dan zou het ons voeden en onze gevoelens van stress doen verminderen.
Mindfulness brengt ons weer in contact met onze ervaringen, met ons leven.

Mindfulness is leven zonder te oordelen over wat we ervaren. Het is leven zonder te oordelen over onszelf en anderen.

We leven in een voortdurende stroom van oordelen over situaties en onszelf. Meestal helpen die oordelen ons niet verder, deze oordelen blokkeren zelfs onze persoonlijke groei.

  • wij oordelen over het verleden - over de kansen die we gemist hebben.
  • wij oordelen over de toekomst - het zal toch wel niet lukken.
  • wij oordelen over onszelf – niet geslaagd, niet geschikt, niet aantrekkelijk...
  • wij oordelen over anderen - over onze bazen, collega’s, onze ex partners...

Heel vervelend is dat we voortdurend bezig zijn met dit oordelen; het bekende “malen”, in het cirkeltje ronddraaien, er maar niet uitkomen...

Mindfulness biedt door het leren van opmerkzaamheid en niet oordelen de kans om uit deze maalstroom te stappen.

Mindfulness is accepteren wie we zijn, het is accepteren wat zich aandient zonder te oordelen.

We zijn niet perfect; hebben onze fouten, onze klachten. We zijn gestrest, depressief, we hebben angstgevoelens, hart- en vaatklachten of andere lichamelijke klachten, we lopen vast in onze relaties, we weten niet hoe we zaken op moeten lossen.
Mindfulness geeft ons de kans om onszelf, het leven weer te accepteren.
Hierdoor geven we ons een leven met veel nieuwe en positieve kansen.
Het leert om op een zachte, milde en liefdevolle wijze om te gaan met onszelf.

Waarom Mindfulness?

Mindfulness werkt stressreducerend

Het leven is niet zonder stress. Deadlines op het werk, kinderen die verzorgd moeten worden, werk wat we ’s avonds doen, een druk sociaal leven, studeren voor onze volgende baan, zorgen over de toekomst, we zijn (chronisch) ziek of iemand die ons dierbaar is ziek. En als we dan al eens een keer niet geprikkeld worden door zaken buiten ons, dan zetten we de radio aan op weg naar het werk of bellen we vast iemand op omdat het te stil is. Stress dus!
We zijn voortdurend bezig, voortdurend actief. We zijn lichamelijk, geestelijk en emotioneel actief. We stellen ons voortdurend bloot aan diverse prikkels. We zijn slaaf geworden aan wat we in Mindfulness noemen de Doe-modus.
Mindfulness werkt stressreducerend, het helpt ons uit de Doe-modus te stappen.

Stilstaan in het moment - rust

Mindfulness leert ons om stil te staan bij het moment, bij de ervaring van het nu. In Mindfulness leren we dat we zelf kunnen kiezen hoe we ons wensen te voelen. We leren om vanaf een afstand naar onze gevoelens en ervaringen te kijken; om toeschouwer te zijn in plaats van deelnemer.
Mindfulness leert ons om in de Zijn-modus te zijn, om een scheiding te maken tussen wat we voelen/denken en wat er feitelijk is, hierdoor ontstaat er rust.

Mindfulness helpt om om te gaan met lichamelijke en emotionele pijn

Ervaringen van mensen die deelgenomen hebben aan Mindfulness toont aan dat zij veel beter met lichamelijke (chronische) en emotionele pijn om kunnen gaan. Dit is bevestigd door vele onderzoeken bij deelnemers. Veel mensen met bijvoorbeeld lage rugklachten of migraine hebben leren leven met hun pijn en veel mensen zijn pijnvrij geworden.
Deelnemers leerden om traumatische emotionele ervaringen los te koppelen van de pijnbeleving waardoor de ervaren situatie in de juiste context geplaatst werd, waardoor afstand genomen kon worden van verdriet, woede en andere emoties.
Mindfulness geeft ons de kans om ons te ontkoppelen van onze pijn.

Leven zonder te oordelen

We oordelen voortdurend, over onszelf, de situatie waarin we ons bevinden, de anderen of over de wereld. Deze oordelen helpen ons meestal van de regen in de drup. Veel pijn en stress wordt veroorzaakt door de oordelen die we hebben. Zij zorgen ervoor dat we voortdurend actief zijn in onze geest, elke ervaring wordt meteen gespiegeld en gewogen aan het oordeel.
Door te leven in het nu en de ervaring in de juiste context te plaatsen gaan we
onnodige pijn vermijden.
Mindfulness leert ons om te kijken en te ervaren zonder te oordelen.

Voor wie is Mindfulness?

Oorspronkelijk werd Mindfulness in de pijnkliniek van de universiteit van Massachusetts gebruikt om mensen met pijnklachten te helpen. Het werd verzorgd voor mensen met lage rugklachten, hartkwalen, zware migraine en/of met diverse (chronische) klachten. Velen werden doorverwezen door de specialisten van het universitair ziekenhuis waar de pijnkliniek aan verbonden was. Voor de deelnemers en de artsen was Mindfulness het antwoord op de klachten.

We kunnen een drietal groepen onderscheiden voor wie Mindfulness geschikt is:

  • preventief: alle mensen met lichamelijke, geestelijke en emotionele klachten die van mening zijn dat ze wat aan hun klachten moeten gaan doen. Voorbeelden: hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, alle aan stress gekoppelde klachten, depressieve klachten, burnout, piekeren, maag- darmklachten, enzovoorts.
  • curatief / re-integratie: alle mensen die aan het genezen zijn van hun ziekte en terug willen in het arbeidsproces of naar een andere baan gaan, mensen die na een (zware) ziekte hun leven weer op willen pakken. Voorbeelden: depressie, burnout, kanker, hart- en vaatziekten, chronische ziekten (bijvoorbeeld diabetes, fybromyalgie, nierziekten), enzovoorts.
  • kwaliteit van leven: deze groep bestaat uit mensen die willen leren mediteren, die meer contact met hun eigen leven willen krijgen, met de keuzes die ze maken en voor mensen die uit de dagelijkse routine van het leven willen stappen en elk moment bewust willen leren beleven. Ouders die op een andere manier met hun kinderen om willen gaan, leidinggevende en medewerkers die de kwaliteit van hun werk willen verbeteren, jongeren die op zoek zijn naar zichzelf. Leraren en hulpverleners die de kwaliteit van hun contacten met leerlingen en hulpvragers willen verbeteren.

Voor al deze mensen heeft Mindfulness heel veel te bieden.

Mindfulness voor Jongeren, waarom?

Je leidt een druk leven. School, werk, vrienden en omgeving slokken je tijd op. Je ontdekt de wereld en gaat nieuwe uitdagingen aan. Toch loop je ook tegen vragen of moeilijkheden aan. Problemen die zorgen voor spanningen, stress of zelfs lichamelijke of psychische klachten. Wil jij leren hoe je beter met deze problemen om kan gaan? Dan is Mindfulness zeker iets voor jou!

Mindfulness geeft je inzicht, rust en kracht in het midden van al deze nieuwe ervaringen, vragen en uitdagingen.